Home » Par og familiecoaching

Par og familiecoaching

 

Dette er et tilbud for dere som:

  • Ønsker å bygge opp et varig forhold
  • Lære mer om hvordan vi kommuniserer med hverandre
  • Trenger litt hjelp i konfliktsituasjoner
  • Ønsker å hjelpe hverandre videre i personlige utviklingsprosesser
  • Få inn nye perspektiver i fastlåste situasjoner

Vi tar utgangspunkt i deres nå-situasjon. Samtalene kan foregå noe i fellesskapet og noe i ene-samtale. Vi avsetter god tid til å snakke ut om det som er utfordrende og setter i gang tankeprosesser som gjør at situasjonen belyses fra forskjellige kanter. Dere vil få en innsikt i hverandres tankeverden uten å bedømme hva som er ”rett” og ”galt”. I fellesskapet kan vi bli enige om nye handlingsmønstre for å oppnå et nytt og bedre resultat i samspillet.

 

Coaching for foreldre og barn

Som foreldre må vi forholde oss til mange slags spørsmål og utfordringer. Når vi opplever at vi har ”prøvd alt” og likevel ikke oppnår et ønsket resultat kan det være behov for å trekke inn en nøytral person som kan hjelpe til med nye perspektiver og kunnskaper, tips og ideer for å endre atferd.

I BriKa Coaching har vi lang erfaring fra jobben med barn i alle aldre. En pedagogisk tilnærming kombinert med kunnskapen om NLP verktøy har vist seg å gi raske og gode resultater når man jobber med barn. Samtalene kan foregå sammen med hele familien, barnet alene eller bare foreldrene. Også her vil en kartlegging av utfordringen være avgjørende for framgangsmåten.
Min erfaring er at barn responderer rask og velvillig på anvendte NLP metoder.