Home » Om NLP

Om NLP

Dette er tilbudet for deg som ønsker å se framover og trenger støtte til å legge tilside gamle handlingsmønstre. Ved hjelp av virkningsfulle NLP verktøy og metoder kan vi fjerne blokkeringer som holder oss tilbake fra å gå videre i livet. Du vil oppdage dine egne skjulte ressurser og ta dem i bruk umiddelbart!

Våre indre holdninger, verdier og tanker har stor innflytelse på hvordan vi opplever verden rundt oss. Vi kan lære oss å bruke våre sanser bevisst og dermed forandre vårt syn på opplevelsen.

”Hvis du gjør som du alltid har gjort, oppnår du det du alltid har oppnådd…”

Våre samtalerom er innredet etter Feng Shui – prinsippet og utstråler en rolig og avslappet atmosfære. I en støtte- og energigivende prosess kan vi , om ønskelig, tilby Autogen Trening og andre avspenningsteknikker.

Du er hjertelig velkommen til å ta kontakt for mer informasjon.

NLP – Individuell Coaching (basert på Nevro Linguistisk Programmering)

For deg som vil hente nye krefter

  • Når du har møtt veggen
  • Til å takle nye utfordringer privat eller i jobben
  • Til å endre negative tanker til positive
  • Til å sette nye mål og verktøy til praktisk gjennomføring av endringsprosesser

 

——————————————————————————————————–

 

  • NLP – Coaching tar tak i hele deg. Den bygger på kunnskapen om at kropp og sinn hører sammen
  • NLP-Coaching tar utgangspunkt i dine personlige verdier.
  • Sammen med en coach jobber du mot konkrete mål med dine verdier som grunnlag.
  • En NLP-coach mener at du selv kan skape de endringene i tanker og handlinger som kan føre deg til målet – ved hjelp av bevisstgjøring og endringsverktøy.