Home » Ny gnist på arbeidsplassen

Ny gnist på arbeidsplassen

Mistet motivasjonen?

Utfordringer i personalgruppen?

Økte resultat- og prestasjonskrav?

Omorganiseringsprosesser?

Prøv et prosessorientert avbrekk i arbeidshverdagen som setter utfordringene deres på dagsorden.

Dere setter selv fokus på ønsket område i arbeidssituasjonen og vi avslutter med en konkret handlingsplan med klare mål,  ansvarsfordelingen og verktøy til gjennomføring.

Denne metoden egner seg særlig for arbeidsplasser:

  • I omstillingsprosesser
  • Med spesielle utfordringer i personalsamarbeidet
  • Som krever bredt tverrfaglig samarbeid
  • Som ønsker en mer presis rolleavklaring og arbeidsfordeling
  • Med mennesker som ønsker videre personlig utvikling

Vi tar i bruk enkle og effektive NLP verktøy og leder dere gjennom en spennende prosess der dere  selv bestemmer fokusområde. Løsningene på utfordringer finner vi frem til ved hjelp av coaching som verktøy.

Det er viktig at flest mulig fra personalgruppen deltar i prosessen, inkludert ledere. Prosessen varer 2 dager (med eller uten overnatting) samt en gangs oppfølging på arbeidsplassen etter ca 2 mnd. Helger uten pristillegg.

Kontakt oss uforpliktende for mer informasjon