Home » Bedriftsinterne kurs og seminarer

Bedriftsinterne kurs og seminarer

«Lær deg å styre livet ditt, ellers styrer det deg.» 

-Benjamin Franklin

 

Temaseminar og foredrag for små og store grupper med følgende innhold:

Varighet etter avtale – fra 1 time til flere dager, oppfølging dersom det er ønskelig.

  1. Kommunikasjon og språkmønstre

Kommunikasjon handler om mye mer enn bare ord. Kroppsspråket og intonasjonen vil påvirke i stor grad hvordan budskapet oppfattes. For å sikre deg å bli forstått av andre  kan du lære deg å gjenkjenne den andres kommunikasjonskanal og bruker den. Mange misforståelser oppstår fordi samtalepartnere benytter seg av forskjellige sanser når de kommuniserer, og dermed forskjellige ord og uttrykk. Sørg for at budskapet ditt kommer fram og oppnår resultater som du ønsker!

  1. Å gjøre hverandre gode (teambygging og teamutvikling)

Å spille på lag er en forutsetning for å nå felles mål. Uavklarte ansvarsområder/oppgaver og lite kunnskap om hverandre og mellommenneskelige mekanismer kan forsinke og i verste fall forhindre at målet blir nådd. Investering i teambygging er derfor lønnsom på sikt.

  1. Om verdier og holdninger

Våre verdier og holdninger er i stor grad ansvarlig for beslutninger vi tar. En bevisstgjøring av disse vil gi oss forståelse og dermed endringsmuligheter for våre handlinger.

  1. Tankens Kraft – fra tanke til handling

Dette er et kurs som formidler kunnskap (basert på dagens hjerneforskning) til hverdagsbruk. Tilegne deg verktøy for å endre uønskete tankemønstre til ønskete handlinger.

  1. Presentasjonsferdigheter

Skal du holde et foredrag eller snakke foran en gruppe? Her få du tips og verktøy på hvordan du nå fram med budskapet ditt og hvordan du best mulig forbereder deg.

  1. Ny gnist på arbeidsplassen (les mer)

  1. Innføring i NLP (Nevrolingvistisk programmering)

 Grunnleggende NLP- forutsetninger og – kommunikasjonsmodell 

  1. Autogen Trening  (avspenningsteknikk- kan brukes på arbeidsplassen for økt konsentrasjon)

Avspenningsteknikk som kan brukes hjemme og på arbeidsplassen, i idrettssammenheng og i alle situasjoner hvor man ønsker økt ytelsesevne og økt konsentrasjon.I tillegg har AT god helseeffekt i form av bedre fysisk , mental balanse og fornyelse av kroppens og hjernens overskudd og energi.

     9.  Stressmestring ved hjelp av oppmerksomhetstrening og kunnskap om fysiske prosesser i kroppen.

Forskningsbasert kunnskap om hvordan kroppen reagerer på langvarige stressituasjoner i hverdagen. Konkrete tips på hvordan man kan unngå og håndtere Stress.

          

Vi skreddersyr gjerne et opplegg
som passer for din arbeidsplass!


Ta kontakt  HER