Home » Individuell NLP coaching

Individuell NLP coaching

NLP – Individuell Coaching (basert på Nevro Linguistisk Programmering)

For deg som vil hente nye krefter…

 • Når du har møtt veggen
 • Til å takle nye utfordringer privat eller i jobben
 • Til å endre negative tanker til positive
 • Til å sette nye mål
 • og verktøy til praktisk gjennomføring av endringsprosesser
 • NLP – Coaching tar tak i hele deg. Den bygger på kunnskapen om at kropp og sinn hører sammen
 • NLP-Coaching tar utgangspunkt i dine personlige verdier.
 • Sammen med en coach jobber du mot konkrete mål med dine verdier som grunnlag.
 • En NLP-coach mener at du selv kan skape de endringene i tanker og handlinger som kan føre deg til målet – ved hjelp av bevisstgjøring og endringsverktøy.

 • Gjennom sin utdanning og erfaring har en NLP-coach fått kunnskapen om handlingene og tenkningen til mennesker og organisasjoner som har lykkes.
 • Disse tankemønstrene vil coachen bringe videre til deg.
 • En NLP-coach er også opplært til å bruke en rekke NLP- terapeutiske verktøy. Disse vil han benytte seg av hvis du har behov og ønsker det.