Home » Bedriftscoaching

Bedriftscoaching

De ansatte er bedriftens største ressurs. En investering i form av personalutviklingstiltak  fører ofte til økt trivsel og større effektivitet.

Det har vist seg at

  • Når trivselen er høy, er sykefraværet lavt
  • Fokus på personlige utviklingsmuligheter og tillit til ansatte fører til økt ansvarsbevissthet og større ytelsesevne hos den enkelte
  • Ivaretakelse av enkeltpersoner i endringsprosesser fører til større innsatsvilje
  • I de fleste bedrifter finnes det et stort potensiale av ubrukte menneskelige ressurser

Be om en uforpliktende samtale med BriKa Coaching for å drøfte muligheter for personalutviklingstiltak i din bedrift!

Det er flere måter å legge opp en coachingprosess i bedrifter på:

  • Lederen coaches og leder selv prosessen videre for de andre ansatte
  • Mellomledere coaches – enten hver for seg eller som gruppe og leder selv prosessen for de ansatte
  • Alle ansatte deltar i gruppecoachingen – i forkant defineres problemstillingen som skal tas opp.

Hvilken tilnærming som er riktig for din bedrift vil vi komme fram i fellesskap gjennom en uforpliktende samtale.

En coachingprosess baserer seg alltid på at det er de ansatte som definerer hvilke utfordringer bedriften har, og hva som er beste løsningsforslag.

I fellesskap – ved hjelp av kartleggingsspørsmål – vil man finne fram til hva som skal endres ,og hvordan. Endringsprosessen som settes i gang følges opp, evalueres og nødvendige justeringer foretas underveis. Det utarbeides en handlingsplan med konkret ansvarsfordeling og deadlines.

Coachen bistår hele eller deler av veien og har ansvar for å holde fokuset på positiv tilnærming og løsningsorienterte framgangsmåter. Coachen kan også bistå ledelsen med ivaretakelse av enkeltpersoner eller håndtering av konflikter.

Be om en uforpliktende samtale HER

Se nærmere på våre bedriftsinterne kurs og seminarer HER