Home » Bedrift

Bedrift

 Individuell bedriftscoaching og coaching i grupper

De ansatte er som regel bedriftens største ressurs. En investering i form av personalutviklingstiltak  fører ofte til økt trivsel og større effektivitet.

Det har vist seg at

  • Når trivselen er høy, er sykefraværet lavt
  • Fokus på personlige utviklingsmuligheter og tillit til ansatte fører til økt ansvarsbevissthet og større ytelsesevne hos den enkelte
  • Ivaretakelse av enkeltpersoner i endringsprosesser fører til større innsatsvilje
  • I de fleste bedrifter finnes det et stort potensiale av ubrukte menneskelige ressurser

Be om en uforpliktende samtale med BriKa Coaching for å drøfte muligheter for personalutviklingstiltak i din bedrift!

Det er flere måter å legge opp en coachingprosess i bedrifter på:

  • Lederen coaches og leder selv prosessen videre for de andre ansatte
  • Mellomledere coaches – enten hver for seg eller som gruppe og leder selv prosessen for de ansatte
  • Alle ansatte deltar i gruppecoachingen – i forkant defineres problemstillingen som skal tas opp.

Hvilken tilnærming som er riktig for din bedrift vil vi komme fram i fellesskap gjennom en uforpliktende samtale.

En coachingprosess baserer seg alltid på at det er de ansatte som definerer hvilke utfordringer bedriften har, og hva som er beste løsningsforslag.

I fellesskap – ved hjelp av kartleggingsspørsmål – vil man finne fram til hva som skal endres ,og hvordan. Endringsprosessen som settes i gang følges opp, evalueres og nødvendige justeringer foretas underveis. Det utarbeides en handlingsplan med konkret ansvarsfordeling og deadlines.

Coachen bistår hele eller deler av veien og har ansvar for å holde fokuset på positiv tilnærming og løsningsorienterte framgangsmåter. Coachen kan også bistå ledelsen med ivaretakelse av enkeltpersoner eller håndtering av konflikter.