Home » Autogen trening

Autogen trening

Avspenningsteknikk- konsentrasjonsøvelse – økt prestasjon

Du oppnår:

  • Fysisk og mental balanse
  • Rask kroppslig uthvilthet
  • Klarhet i hodet
  • Bedre innsovningsevne
  • Bedre konsentrasjonsevne
  • Bedre prestasjonsevne i idrett og arbeidsliv

Autogen trening ble utviklet av den tyske psykiateren Prof.Dr.Johannes H.Schultz som bygget videre på observasjoner av hjernefysiologen Oskar Vogt på 1900 tallet. Personer som ble hensatt i hypnotisk transe følte seg varme, tunge og avslappete. Schultz oppdaget at pasienter var i stand til å frambringe den samme tilstanden uten hypnose ved å konsentrere seg om varme – og tyngdefølelse. Denne tilstanden førte til fornyet energi, uthvilthet , mental ro og balanse. Arbeidet resulterte i utgivelsen av boka ”Autogen Trening”(1932).

Begrepet er sammensatt av de greske ordene ”auto”, som betyr selv, og ”gen”, som betyr å skape.

Gjennom bevisst konsentrasjon på egen kropp oppnås følelsen av fullstendig ro, og hele organismen rehabiliteres og få hvile.

Det er dokumentert at ved å stimulere det parasympatiske nervesystem ved hjelp av Autogen trening motvirker vi stressymptomer, styrker immunforsvaret, reduserer blodtrykket, forbedrer fordøyelsen og åndedrettet blir dypere.

Autogen trening kan brukes av både voksne og barn.

BriKa Coaching tilbyr opplæring i enetimer eller i grupper. AT lar seg godt kombinere med NLP metoder som visualisering og programmering av nye og positive tankemønstre.